Edificio Walden 7, Local 32    C/. Industria S/N   08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)
Tel:
  93 473 94 15   Fax: 93 372 49 15  
Email: safe@grupsafe.com
Productes tècnics especials     
Turbo Bomba SAFE Antiexplosió

Ha estat especialment disenyada per l'extracció de tot tipus de fluids inflamables, no important la seva viscositat. L'impulsió es realitza mitjançant una turbina eliminant la necessitat d'encebar-la.

El seu reduit volum fa extremadament fàcil el seu transport, podent ésser manipulada per una sola persona, no necessitant instal.lacions especials.

En el cas que es vulgui utilitzar per diferents líquids, la contaminació és nul.la, ja que retirant el tub d'aspiració la neteja és sumament senzilla.

Turbo Bomba SAFE Industrial

Ha estat especialment disenyada per l'extracció de tot tipus de fluids, no important la seva viscositat. L'impulsió es realitza mitjançant una turbina eliminant la necessitat d'encebar-la.

El seu reduit volum fa extremadament fàcil el seu transport, podent ésser manipulada per una sola persona, no necessitant instal.lacions especials.

En el cas que es vulgui utilitzar per diferents líquids, la contaminació és nul.la, ja que retirant el tub d'aspiració la neteja és sumament senzilla.

Turbo Bomba SAFE Brico

Ha estat especialment disenyada per l'extracció de tot tipus de fluids inflamables, no important la seva viscositat. L'impulsió es realitza mitjançant una turbina eliminant la necessitat d'encebar-la.

El seu reduit volum fa extremadament fàcil el seu transport, podent ésser manipulada per una sola persona, no necessitant instal.lacions especials.

En el cas que es vulgui utilitzar per diferents líquids, la contaminació és nul.la, ja que retirant el tub d'aspiració la neteja és sumament senzilla.

SAFE Consultoría, preten ésser la sol.lució a les necessitats puntuals de cada empresa en els àmbits de desenvolupament organitzional, adopció de mesures, i inclús desenvolupament de mitjans necessaris per fer front a les carències manifestes o implícites de cada organització.

LA INGENIERIA APLICADA:

  • Diseny i construcció de maquinaria especial de producció.

LA GESTIO INTEGRADA

  • Qualitat
  • Medi Ambient.

L' EFICIENCIA COM OBJETIU

  • Millora continua.
  • Productivitat
  • Reducció de costos.
  • Mantenimient TPM
  • Logística integral i compres.

GRUP SAFE consultoria      
GRUP SAFE      Edificio Walden 7, Local 32         C/. Industria S/N       08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)          Telf:  93-473.94.15      Fax: 93-372.49.15         E-mail: safe@grupsafe.com 

Copyright © 2003-2009  Tots els drets reservats. Diseny web: Ofifacil.com     
 
     
GRUP SAFE  -  Consultoria per la millora de la productivitat industrial.
GRUP SAFE - Consultoria mejora productividad industrial
SAFE consultoria